[JIRA] Commented: (PORTAL-19) NTLM Authentication Support

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[JIRA] Commented: (PORTAL-19) NTLM Authentication Support

JIRA (Hippo Helpdesk)

    [ http://issues.onehippo.com/browse/PORTAL-19?page=com.atlassian.jira.plugin.system.issuetabpanels:comment-tabpanel&focusedCommentId=86249#action_86249 ]

Mariepauline Hollman commented on PORTAL-19:
--------------------------------------------

Beste Hippoers

Ik krijg net dit mailtje van mijn collega Ruud Pulles. Kunnen jullie antwoorden op de vragen die hij stelt?

Mariepauline,
 
De inrichting van IDM levert enkele problemen op, waardoor de planning van deze implementatie vertraging oploopt. De implementatie van de NTML authenticatie tbv Hippo is afhankelijk hiervan. Is er reeds bekend wanneer men deze implementatie wil uitvoeren ? Dan kunnen we hier namelijk rekening mee houden in de planning.
 
mvg,
Ruud

> NTLM Authentication Support
> ---------------------------
>
>                 Key: PORTAL-19
>                 URL: http://issues.onehippo.com/browse/PORTAL-19
>             Project: Hippo Portal
>          Issue Type: New Feature
>          Components: hippo-portal-j2
>    Affects Versions: 1.06.00
>            Reporter: Dennis Dam
>            Assignee: Dennis Dam
>            Priority: High
>             Fix For: 1.07.00
>
>
> see https://issues.apache.org/jira/browse/JS2-720 ; implement in hippo-portal as jetspeed extension until switch to next jetspeed version

--
This message is automatically generated by JIRA.
-
If you think it was sent incorrectly contact one of the administrators: http://issues.onehippo.com/secure/Administrators.jspa
-
For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira

       
_______________________________________________
Hippoportal-dev mailing list
[hidden email]
http://lists.hippo.nl/mailman/listinfo/hippoportal-dev