[JIRA] (PORTAL-113) Mail vanuit medewerkersportaal komt niet aan.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[JIRA] (PORTAL-113) Mail vanuit medewerkersportaal komt niet aan.

JIRA (Hippo Helpdesk)
Issue Type: Bug Bug
Assignee: Unassigned
Created: 27/Jul/12 1:28 PM
Description: Indien men bij het aanmelden in Medewerkersportaal aangeeft het wachtwoord te zijn vergeten en het wachtwoord of gebruikersnaam opvraagt komt in veel gevallen de mail niet aan bij de gebruiker.
Wanneer men bijvoorbeeld een gmail- of hotmailaccount heeft, komt de mail wel aan en wanneer men bijvoorbeeld een UPC, Ziggo of Tele2-account heeft, dan komt het niet aan.

Graag uitzoeken waarom de berichten die door de gebruiker zelf worden aangevraagd niet aankomen.
Enkele voorbeelden van users waarvan de mail niet aankomt: EDEKKERS, MMEIJER, DCANTERS02

Project: Hippo Portal
Priority: Normal Normal
Reporter: 2elijnBS
This message is automatically generated by JIRA.
If you think it was sent incorrectly, please contact your JIRA administrators
For more information on JIRA, see: http://www.atlassian.com/software/jira

_______________________________________________
Hippoportal-dev mailing list
[hidden email]
https://lists.onehippo.org/mailman/listinfo/hippoportal-dev